Fla-s ma bó é di li,

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

 

Flax ma bó é di li

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

 

Djess dan cabé na txom

Djess leban nha memória

Pam squeceu nha cretxeu

 

Djess dan cabé na txom

Djess leban nha memória

Pam squeceu nha cretxeu

 

Fla-s ma bo é di li

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

 

Fla-s ma bó é di li

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

 

Djess trau di nha caminho

Djess bá lebau pa longe

Pam custuma sem bó

 

Djess trau de nha caminho

Djess bá lebau pa longe

Pam custuma sem bó

 

Flax má bó é di li

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

 

Fla-s ma bó é di li

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

 

Si cre es casa cu bó na 7 grêxa

Bó é di meu

Si cre es lebau longe di mi

Bu ca ta bai

Dja bu lapin di dentu mi

Bu ca ta sai

 

Flax ma bó é di li

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

 

Flax ma bó é di li

Di li dentu di mi

Di li dentu nha pêtu

22/05/2024