Cm 
Ê mim quê Maria di Lida
 
Ab 
mudjer balida sempre na busca bida
 
busca b
Gm 
ida 
 
dia

busca bida noti

 
ntem  
Fm 
2 boca cu mi 3 quê pam sustenta nha guenti
 
Eb 
ai si bu tem di  
Bb/D 
dan ca bu ng
Cm 
anam

 

 
Eb 
nha marido ba Lisboa ca flam nada
 
ca manda c
Bb/D 
arta nem telegrama

qui fari dinheru

 
trabadju  
Fm 
di strada sta parado

inda ca abri nha guenti

 
Eb 
ai si bu tem di  
Bb/D 
dan ca bu ng
Cm 
anam

 

 
Ab 
corvo ta ronda ê mau sinal
 
Gm 
mar djanpadja inda ca ronca
 
tambarina  
Fm 
cau chinega ca rabenta nha guenti
 
Eb 
ai si bu tem di  
Bb/D 
dan ca bu ng
Cm 
anam

 

18/02/2016