Es morna é fetu pa bô

Na óras ki n’ta pensa na bô Só na bô, i más ninguén

Mi só ku bô na nha pensamentu

 

 

Di maneras ki n’ta krebu

Si beju era fetu d’águ

Mi n’ta dabu tudu mar di nha téra

 

 

Di maneras ki n’ta krebu

Si abraçu era folhas

Mi n’ta djuntaba, tudu arvi di nha téra

Pa djudan ben brasou nha kretcheu

 

 

Por isso ki n’fazi, es morna pan podi kanta

kel ki ka ta da pa fla

03/12/2017