Djân crê odjâ quem qui ca tem

Quem qui ca tem cretcheu nêss bida

Pa más mufino (Tanguido) qui corpo ê

Nôs alma ê l[am7(b5)]ivre, nô tem qui c

 

A mi, di meu, pa nha pesar

Pa mal di tudo nha pecado

Êl prometen navio na mar

Êl mandâ dan lancha encadjado

 

Êl tiran luz qui Nhôr Deus dan

Êl dixam sombra di traição

Êl leban Sol dês mocidade

Êl xan cu dor di nha sodade

 

Si bo sentil tá bem pa tráz

Oh mar bisan, bisan ô mar

Pa’n ca sintal na nha ragaz

Pa’n pô catchor (alguém) na sê lugar

23/08/2019